POVEĆAVA SE IZVOZ I UVOZ ROBE

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PRIŠTINA - Kosovska agencija za statistiku objavila je podatke o izvoznim i uvoznim tokovima za septembar ove godine, koji pokazuju veći trgovinski deficit od 43,1% u septembru 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine, odnosno u iznosu od 351,3 miliona evra, u odnosu na deficit od 245,5 miliona evra u 2020.

Prema KAS, izvoz pokriva uvoz za 16,5%.

„Izvoz robe u septembru 2021. godine iznosio je 69,3 miliona evra, dok je uvoz 420,6 miliona evra, što je povećanje od 66,2% za izvoz i 46,4% za uvoz u odnosu na isti period 2020. godine. Prema podacima za glavne grupe izvoza: 29,4% % izvoza su bazni metali i proizvodi od njih; 24,4% čine različiti proizvodi; 9,8% čine plastika, guma i proizvodi od iste; 7,9% su biljni proizvodi; 7,2% čine gotova hrana, pića i duvan; 5,9% su mineralni proizvodi; 3,3% su mašine, mašinska i električna oprema itd. Budući da, prema podacima glavnih grupa za uvoz: 16,3% su transportna sredstva; 13,1% su mineralni proizvodi; 12,4% su bazni metali i proizvodi od njih; 10,5% čine gotova hrana, pića i duvan; 10,2% su mašine, mašinska i električna oprema; 6,8% su proizvodi hemijske industrije; 6,8% čine plastika, guma i proizvodi od nje itd. Izvoz Kosova u zemlje EU (27) iznosio je 19,3 miliona evra, ili oko 28,0% ukupnog izvoza, uz povećanje od 40,4%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (8,6%), Italija (5,8%), Holandija (2,4%) itd. Uvoz Kosova iz zemalja EU (27) iznosio je oko 158,0 miliona evra, ili 37,6% ukupnog uvoza, uz povećanje od 34,7%. Uvoz sa najvećim učešćem bio je iz: Nemačke (11,4%), Grčke (4,2%), Slovenije (4,0%), Italije (3,9%) itd. U septembru 2021. godine, izvoz Kosova u zemlje CEFTA iznosio je 23,4 miliona evra, ili 33,8% ukupnog izvoza, uz povećanje od 26,1%. Glavni izvozni partneri iz zemalja CEFTA bili su: Albanija (14,2%), Severna Makedonija (10,8%), Srbija (4,8%) i Crna Gora (3,0%). U međuvremenu, uvoz iz zemalja CEFTA u septembru 2021. iznosio je 78,8 miliona evra, ili 18,7% ukupnog uvoza, uz povećanje od 26,1%. Zemlje sa najvećim učešćem uvoza bile su: Albanija (6,2%), Srbija (6,0%) i Severna Makedonija (5,0%) ", kaže se u saopštenju.

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 26,5 miliona evra ili 38,2%. Najznačajniji izvozni partneri iz ovih zemalja su: SAD sa 19,2% i Švajcarska sa 6,6%.

„Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama sveta dostigao 183,8 miliona evra, ili 43,7 odsto. Zemlje sa najvećim učešćem uvoza u ovoj grupi bile su: Turska (11,0%) i SAD (10,9%)“, navodi se u saopštenju.

Facebook

Vremenska prognoza

LEPOSAVIĆ VREME

Baneri

Click Here Arrow ok

UPIS 2024 Buduce



 



Radio Televizija Mir je posvećena svojim gledaocima i slušaocima.

RTV MIR - SA SVOG PRAGA

Email:

mir@rtvmir.com

Tel:

+381 28 83165