Video

Zaštita maline posle berbe

Utorak, 13. avgust 2019, 17:34

|

Izvor: RTV Mir

|

|

LEPOSAVIĆ - Uspešna proizvodnja maline zahteva primenu potrebnih agrotehničkih mera tokom cele godine. Sa radovima u malinjaku potrebno je nastaviti i posle završetka berbe. Ali mnogi proizvođači ne posvećuju veliku pažnju ovim radovima od kojih direktno zavisi kvalitet i zdrastveno stanje izdanaka za narednu godinu. Šta je to što treba uraditi u malinjaku nakon berbe čućemo od stručnjaka iz savetodavne stručne službe.

Facebook

Vreme