Zakletva ili gubitak mandata?

Subota, 07. decembar 2013, 16:19

|

Izvor: RTV Mir

|

|

PRIŠTINA - Gradonačelnici i odbornici iz redova srpske zajednice izgubiće mandate ukoliko ne polože zakletvu nakon verifikovanja rezultata lokalnih izbora.

"Zvanična Priština je izrazila odlučan stav da će oduzeti mandate svakome ko ne bude položio zakletvu kako je to predviđeno kosovskim zakonima", piše Koha ditore.

To posebno važi za gradonačelnike i odbornike iz Građanske incijative Srpska, iz koje su pojedinci izjavili da su protiv države Kosovo.

Generelani sekretar Ministrastva lokalne samouprave Kosova, Besnik Osmani je rekao da će onaj ko ne bude položio zakletvu izgubiti mandat. Prema njemu za sve izabrane gradonačelnike i odbornike na Kosovu će važiti ista pravila.

Inače tekst zakletve za odbornike je:

"Zaklinjem se (ili svečano izjavljujem) da ću pošteno, sa poverenjem , nepristrasno i svesno i prema zakonu izvršavati svoje zadatke i ostvarivati svoja ovlašćenja kao odbornik Skupštine opštine _________ kako bi se obezbedili uslovi za miran život svih".

U zakletvi za gradonačelnika se menja samo deo gde se govori o odborniku i kaže se " kao gradonačelnik" , ostali deo teksta zakletve ostaje isti.

izvor:KIM,Tanjug

Facebook

Vreme