Vojska kosova do 2019.

Sreda, 05. mart 2014, 16:25

|

Izvor: RTV Mir

|

|

PRIŠTINA, 05.03.2014. - Oružane snage Kosova (OSK) postaće potpuno operacionalne 2019, piše danas prištinski dnevnik Koha ditore. Posle jučerašnje odluke Vlade Kosova o pretvaranju Bezbednosnih snaga Kosova u Oružane snage Kosova, prvi sledeći korak su ustavne promene kojima će se mandat i zadaci tih snaga i ustavno pravno regulisati.

 

Taj deo posla počinje odmah i očekuje se da se okonca do 2016. 

Sem zakonskih i ustavnih promena, u tom periodu će biti izvršena reorganizacija BSK u skladu s novim zakonima, izrada vojne doktrine, uspostavljanje infrastrukture i početak obučavanja za nove zadatke i ovlašćenja. 

U drugoj fazi do 2019. godine očekuje se podizanje kapaciteta komandovanja, kontrole i snabdevanje naoružanjem i drugom opremom koja je identifikovana u prethodnoj i ovoj fazi. 

U trećoj fazi će se kompletirati ljudstvo i oprema OSK, obuka i dostizanje punih operacionalnih kapaciteta. 

Za funkcionisanje OSK iz budžeta treba godišnje obezbediti 65 miliona evra, u odnosu na 42 miliona koliko je sada budžet BSK. 

Ministar BSK Agim Čeku je juče na sednici vlade zatražio da se donese odluka o formiranju posebnog fakulteta pri javnom univerzitetu na kojem će se vršiti obućavanje komandnog kadra. 

Vlada Kosova je na jućerašnjoj sednici odlućila da se Bezbednosne snage Kosova pretvore u Oružane snage Kosova. Takođe je odućeno da se Ministastvo BSK pretvori u Ministarstvco OSK. 

Premijer Kosova Hašim Tači je juće rekao da će jedan od zadataka Oružanih snaga biti očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova i istakao da će OSK imati 5.000 aktivnih i 3.000 rezervnih pripadnika. 

Prema njegopvim rečima, transformacija BSK u Oružane snage je izvršena u korist svih građana Kosova, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili političku pripadnost. 

Tači je podsetio da je prethodnih dana na sastanku Saveta za bezbednost Kosova prithvaćena analiza strateškog sagledavanja sektora bezbednosti na Kosovu i da su tom prilikom identifikovane realne potrebe Kosova i njenih građana, kao i kapaciteti svih institucija u oblasti bezbednosti.

Izvor: Beta, B 92

Facebook

Vreme