Vlada Srbije dosledna?

Nedelja, 03. avgust 2014, 18:12

|

Izvor: RTS

|

|

BEOGRAD - Vlada Srbije je u prvih 100 dana svog novog mandata pokazala doslednu opredeljenost za nastavak evropskih integracija i usklađivanje srpskog zakonodavstva sa standardima EU, ističe se u izjavi šefa Delegacije EU u Srbiji Majkla Davenporta.
 
Usvojen je čitav niz zakona koji idu u tom pravcu, ilustrovao je Davenport, pominjući zakone o radu, stečaju, privatizaciji i u subotu usvojen set medijskih zakona, što je ozbiljan korak u pravcu dugo očekivanog sprovođenja Medijske strategije usvojene 2011. godine, prenosi Fonet.
 
Preduzete su i mere na planu fiskalne konsolidacije koje bi trebalo da daju rezultate u bliskoj budućnosti, naglasio je Davenport i dodao da je proces skrininga nastavljen bez ikakvog odlaganja i da se odvija prema planu i u dogovorenim rokovima.
 
Prema njegovim rečima, do sada je skriningom obuhvaćeno 18 od 35 pregovaračkih poglavlja, a taj proces će trajati do marta 2015. godine.
 
Davenport podseća da je Evropski savet odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom doneo na osnovu dokazane opredeljenosti Vlade reformama, napretka koji je u tom pogledu uočen, ali i napretka koji je ostvaren u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom.
 
Vlada se u ovom periodu suočila sa ogromnim problemima izazvanim neviđenim poplavama i njen odgovor na te probleme je vredan hvale, istakao je Davenport.
 
On smatra da je ovo prilika i da se naglasi odlično rukovođenje i koordinacija Sektora za vanredne situacije MUP sa najvećom operacijom Mehanizma civilne zaštite EU ikada pokrenutom.
 
U okviru te operacije, oko 400 njenih pripadnika iz 13 zemalja radilo je pod komandom MUP-a i rame uz rame sa srpskim spasiocima, vatrogascima, vojnicima i običnim ljudima koji su spasavali svoje živote i imovinu, precizirao je Davenport.
 
Na planu obnove i saniranja posledica poplava predstoji veliki posao, koji će trajati godinama, predvideo je on i najavio da građani Srbije mogu biti sigurni da će u tome imati pomoć EU.
 
Rezultati donatorske konferencije, tokom koje je za Srbiju obezbeđeno gotovo milijardu evra u donacijama i povoljnim kreditima, prema Davenportovoj oceni, govore o solidarnosti i spremnosti sveta da pomogne građanima Srbije.
 
U periodu koji je pred Vladom, sada je ozbiljan posao da sprovede već donete reformske zakone, napomenuo je Davenport i objasnio da je doneti dobre zakone ozbiljan posao, ali je još ozbiljniji, a verovatno i teži, dosledno ih sprovoditi.
 
Samo sprovođenje dobrih zakona donosi rezultate i bolji život građanima. Zakonodavna delatnost mora naravno da se nastavi, ali dobri zakoni mogu da budu rezultat samo široke i detaljne javne rasprave svih zainteresovanih strana, poručio je Davenport.
 
On smatra da bi donošenje zakona po hitnom postupku trebalo da bude izuzetak i u tom pogledu više napora treba uložiti u planiranje zakonodavne delatnosti.
 
Prioriteti koji su pred Vladom Srbije, pored nastavka rada na normalizaciji odnosa sa Prištinom, nalaze se u daljoj konsolidaciji ekonomije i finansijskog sistema, ali i stvaranja povoljnijih uslova za strana ulaganja, recimo donošenjem novog Zakona o izgradnji, istakao je Davenport.
 
Prema njegovim rečima, prioritet ostaje i dalje osnaživanje vladavine prava i fundamentalnih prava, ali i donošenje detaljnog Akcionog plana za sprovođenje preporuka Evropske komisije za poglavlja 23 i 24.
 
Sa usvajanjem seta medijskih zakona, njihovo sprovođenje, a posebno usvajanje podzakonskih akata koji će uvesti red u državno finansiranje medija projektnim sufinansiranjem na transparentan i svima dostupan način pod jednakim uslovima, postaje jedan od prioriteta, poručio je Daveport.
 
Rok za povlačenje države iz vlasništa nad medijima već je krenuo, naglasio je on i dodao da medijima širom Srbije treba pomoći da se pripreme za novine koje ovi zakoni donose.
 
Evropska unija će u ovoj oblasti ostati angažovana i novinari, novinarska udruženja, državni organi i nezavisna regulatorna i samoregulatorna tela mogu računati na našu dalju podršku i pomoć, naglasio je Davenport.
 
Davenport je podsetio da Evropska komisija u oktobru objavljuje svoj redovni godišnji Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropske integracije, u kojem će biti sadržana detaljna analiza svega do sada učinjenog na reformskom planu.
Facebook

Vreme