RTS, šta posle Tijanića

Petak, 06. decembar 2013, 18:37

|

Izvor: RTV Mir

|

|

BEOGRAD - Tijanićev rad na RTS-u u velikoj meri podseća na Titov. Rukovodio je glomaznom mašinerijom koja je u sebi spajala medijsku kuću i socijalnu ustanovu, u jednom trenutku je počeo da je pretvara iz državne radio-televizije u Javni servis, slično Titu koji je transformisao SFRJ iz centralizovane staljinističke države u oazu samoupravljanja.

Za kolumniste koji pišu na srpskohrvatskom Tijanićeva smrt ima iste razorne posledice kao Titova za jugoslovenske komuniste - njegov stil i uticaj će ostati nedostižni, posao kojim se bave će verovatno izgubiti na značaju, sloboda izražavanja će shodno tome opadati, jer kolumne neće nikoga više ni preterano provocirati ni preterano radovati, a ta dinamika je u samom korenu ovog poziva. S druge strane, i Tijanićev rad na RTS-u u velikoj meri podseća na Titov. Rukovodio je glomaznom mašinerijom koja je u sebi spajala medijsku kuću i socijalnu ustanovu, u jednom trenutku je počeo da je pretvara iz državne radio-televizije u Javni servis, slično Titu koji je transformisao SFRJ iz centralizovane staljinističke države u oazu samoupravljanja.Forma Javnog servisa, kao i komunizam odnosno samoupravljanje u izvornom smislu, ostali su nedosegnuti i za Tijanićevog i za Titovog života. Posle smrti ovakvog lidera, otvara se pitanje naslednika. U SFRJ se još Ustavom iz 1974. predviđalo da posle Tita više nikada neće moći da se pojavi takva figura, sa takvim ovlašćenjima i mandatom, mada su mnogi želeli da zauzmu njegovo mesto. U slučaju Tijanića, formalne ingerencije njegovog naslednika ostaju iste, ali se čini da političke elite ne žele takvu harizmatičnu ličnost na čelu RTS-a, ali da isto tako nema ni kadrova koji bi mogli zauzeti njegovo mesto.

Ne znam koliko je sam Tijanić kriv za takvo stanje, ali činjenica je da naša medijska scena sa čitavih šest kuća sa nacionalnom frekvencijom nije uspela da iznedri čoveka tog kalibra. U našem osetljivom medijskom prostoru, uprkos tome što nam kultura poslovanja diktira različite poglede na taj problem, državnom radio-televizijom koja je na putu transformacije u javni servis i dalje mora da rukovodi harizmatična ličnost koja će iz vlastitog autoriteta generisati barem elementarno poverenje građana i političkih činilaca.

izvor:RTS

Facebook

Vreme