Video

Romima novi stambeni objekti na Jugu

Ponedeljak, 23. decembar 2013, 13:55

|

Izvor: RTV Mir

|

|

LEPOSAVIĆ - Kancelarija Evropske Unije na Kosovu u partnerstvu sa opštinom Leposavić i Mercy Corps-om počela je tokom decembra zatvaranje i preseljenje 31 romske,aškalijske,egipćanske porodice. Predstavnici opštine Leposavic pokušavali su punih 14 godina da im pruže mogućnost za normalan život i unazad pet godina proces izgradnje kuća je aktiviran.

Facebook

Vreme