Video

PSSS edukacija seoskog turizma i promocija tradicionalne hrane i predmeta

Ponedeljak, 01. oktobar 2018, 17:10

|

Izvor: RTV Mir

|

|

 
KRALJEVO/RAŠKA  - U organizaciji Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Vlade republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi održana je edukacija za Modul 10 seoki turizam u funkciji održivog ruralnog razvoja sa akcentom na prozvode sa dodatom vrednošću i direktnu prodaju.Edukaciju su pohađala po 2 savetodavca iz 23 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe  Srbije.
 
 

Facebook

Vreme