Video

Predstavljanje projekta e-platformi

Četvrtak, 22. novembar 2018, 19:39

|

Izvor: RTV Mir

|

|

MITROVICA - Kako bi se poboljšao rad lokalnih samouprava na severu Kosova, ali i aktivnije uključivanje gradjana u procese odlučivanja, NVO NOVA DRUŠTVENA INICIJATIVA realizovala je projekat e-platformi, u okviru kojeg su otvorene elektronske platforme i kreirane mobilne aplikacije opština sa severa Kosova.

Facebook

Vreme