Video

Predavanje stručnjaka na temu "Zaštita životne sredine" OŠ "Leposavić"

Subota, 09. novembar 2019, 12:48

|

Izvor: RTV Mir

|

|

 

LEPSOAVIĆ - Da li je život postao lakši i da li je čovek napredovao pitanje je na koje je teško odgovoriti kada se  govori o ekologiji.Sve je više otpada a sve manje rešenja. Da bi na vreme i adekvatno reagovali  sve češće vidimo da se održavaju edukativne radionice i javne debate. Da li postoji rešenje za ekološku katasrofu koja nam preti još uvek nemamo odgovor,ali se na tu temu ovih dana uveliko priča u opštini Leposavić.

Facebook

Vreme