"PRAVOM NA PLANIRANJE PORODICE DO OSTVARIVANJA DRUGIH PRAVA"

Sreda, 11. jul 2018, 16:46

|

Izvor: RTK LIVE

|

|

PRIŠTINA - Svetski dan stanovništva, 11. jul, obeležava se širom planete. Od 1990. godine, vlade širom sveta, u skladu sa aktuelnom temom i trenutnim potrebama, kako bi se unapredila razvojna strategija.
 
Važnost planiranja porodice centralna je tema ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana stanovništva. Ove godine se obeležava 50. godišnjica Međunarodne konferencije o ljudskim pravima, kada je 1968. godine planiranje porodice prvi put potvrđeno kao ljudsko pravo.
 
Ulrika Ričardson, koordinatorka Populacionog fonda UN-a smatra da je planiranje porodice ključno za osnaživanje žena, smanjenje siromaštva i postizanje održivog razvoja.
 
"Seksualno i reproduktivno zdravlje predstavljaju osnovna ljudska prava, naglašava se da osnaživanje žena i devojaka predstvlja ključ za obezbeđivanje dobrobiti zajednica, nacija i država. Zabeležen je i značajan pomak u globalnom razmišljanju stanovništa, napredovalo se u postizanju određenih demokratskih ciljeva. Planiranjem porodice smanjuje se opasnost od začeća, takođe pomaže i borbi protiv siromaštva. Pravo na planiranje porodice je strategija za ostvarivanje drugih prava", izjavila je je koordinatorka Populacionog fonda UN-a, Ulrika Ričardson.
 
Institucija Ombudmana javnim institucijama daje preporuke koje treba da ispune, rekao je Hiljmi Jašari, ali mnoge od njih  još uvek moraju naporno da rade kako bi postigle zadovoljavajuće rezultate.
 
"Institicija Ombudsmana ima odličnu saradnju sa Populacionim fondom UN-a. Sproveli smo istraživanje o reproduktivnom i seksualnom zdravlju na Kosovu, preporuke smo predali javnim institucijama. Naša uloga u svemu ovome je da se pobrinemo da se ove preporuke sprovedu. Imamo i pozitivne primere, npr. Ministarstvo obrazovanja je spovelo skoro sve preporuke o planiranju porodice", rekao je Jašari.
 
Kada je u pitanju planiranja porodice na regionalnom nivou, podaci pokazuju da je u zemljama u region zabeležena najniža stopa korišćenja moderne kontracepcije u svetu.
 
"Uprkos poslu koji obavljamo, još uvek nismo ispunili preporuke o planiranju porodice. Mislim da i dalje moramo naporno da radimo u tom pravcu. Populacioni fond UN -a godinama je pružao podršku Kosovu u snabdevanju kontraceptivnim sredstvima. Zahvaljujući njihovoj podršci zabeležili smo rezultate u podizanju kapaciteta zdravstvenih stručnjaka i podizanju svesti stanovništva o ovim problemima", istakao je zamenik ministra zdravlja, Rustem Musa.
 
"Osim staranja o zdravlju majke i deteta, moramo uložiti napore u pospešivanje nataliteta. Od 2030. do 2050. godine Kosovo će zabeležiti pad nataliteta, što će biti još jedan problem koji moramo rešiti", kaže Medžide Mjaku Topali, predsednica grupe žena u Skupštini Kosova.
 
Vlade, privatni sektor i civilno drušvo moraju da udruže snage kako bi što bolje podržale pravo pojedinca, posebno žena, da planiraju porodicu. Razvijene zemje bi mogle da pokriju nedostatak finansijskih sredstava potreban za planiranje porodice za samo 20 centi po osobi godišnje. To bi bilo strateško ulaganje u budućnost sveta, poručuju iz Populacionog fonada UN-a.
Facebook

Vreme