"NAŠA OBAVEZA JE DA USPOSTAVIMO RED U SUDNICAMA"

Četvrtak, 10. januar 2019, 19:22

|

Izvor: RTK 2

|

|

PRIŠTINA - Odlukom Advokatske komore kosovski advokati su stupili u štrajk. Ovaj postupak je usledio nakon naredbe Sudskog saveta Kosova kojom se advokatima ne dozvoljava da bez poziva i odobrenja sudija borave u prostorijama sudova ili tužilaštva. Sudski savet Kosova održao je vanredni sastanak, sa kog je poručeno da njihova namera nije bila da se advokatima ograniči pristup, kao i ovlašćenja propisana Zakonom, već da se time obezbedi red i disciplina, kao i ex parte komunikacija između sudija i advokata..
 
Predsednik Sudskog saveta Kosova Nehat Idrizi je poručio da ne bi trebalo da se dozvoljava česta komunikacija sudija sa advokatima tokom rešavanja predmeta, kako bi se otklonila sumnja o uticaju na sudijske odluke.
 
„Naša obaveza je da osiguramo kućni red, da uspostavimo red u sudnicama, u svim sudovima i da ne tolerišemo ponašanje advokata koji upadaju u sudijske kancelarije. Nije bila naša namera da ograničavamo njihov pristup, a i njihova ovlašćenja propisana Zakonom, naša glavna mera je da osiguramo red, disciplinu i da sprečavamo ex parte komunikaciju između sudija i advokata“, poručio je predsednik Sudkog saveta Kosova Nehat Idrizi.
 
Idrizi je predstavio i istraživanje koje su sproveli advokati i druge stranke iz D+ organizacije.
 
„Preko 60% advokata se izjasnilo da je u direktnom kontaktu sa sudijama, 17% advokata je izjavilo da je došlo u kontakt sa sudijama. Imajući u vidu nalaze anketa, zaključeno je da advokati treba da budu obazrivi, jer se često dešava da oni upadaju u kancelarije sudije bez ikakve dozvole, ometajući tako njihov rad, zbog čega su preduzete mere predostrožnosti, jer advokati, kao i sve druge stranke, moraju imati neograničen pristup svim sudskim objektima, ali kao i sve ostale stranke ne bi trebalo to da zloupotrebljavaju“, naveo je Idrizi.
 
Gostujući u emisiji Poglavlje, advokat Tom Gaši je rekao da naredba Sudskog saveta Kosova predstavlja presedan, jer ni jedno suđenje ne može da se obavi bez prisustva advokata i da će zbog toga najviše ispaštati stranke koje se nalaze u pritvoru.
 
„Ako mi nemamo pristup zbog naših poslova koji su isti od strane tužioca, jer mi smo formalno iste stranke u bilo kom predmetu, onda mi ne možemo da obavimo naše poslove. Ja znam da nije normalno, da to niko ne bi trebao to da radi, da bez nekog poziva ili nešto drugo da bude u kancelarijama sudija ili tužioca, jer to nema potrebe uopšte, ali mi imamo i tehničkih poslova na primer sa spisima predmeta koje tražimo“, kaže advokat Tom Gaši.
 
I advokat Dejan Vasić smatra da ovakva odluka predstavlja kršenje prava na rad.
 
„Takva je odluka komore, mi uopšte nećemo ulaziti u zgrade sudova, tužilaštva, policije, uprave itd. Na taj način naša struka će iskazati jedan vid protesta, zbog tog odnosa koji je nametnut nama. Dalekosežne su posledice kad se pogleda svakodnevni rad, mi smo advokati prijatelji suda, mi nismo tu neko koji bez potrebe dolazi, mi dođemo da se našim strankama efikasno sprovede postupak, da se pravednije odluči i mislim da je ovo što kolega Gaši kaže sa tužilaštvom jednake stranke, ono što je njima dozvoljeno, nama nije“, rekao je Dejan Vasić.
 
Advokati će nastaviti štrajk do ukidanja naredbe Sudskog saveta Kosova kojom se  advokatima ne dozvoljava da bez poziva i odobrenja sudija borave u prostorijama sudova ili tužilaštva.
Facebook

Vreme