Video

MOJ DAR - Ana i Tanja Radosavljević

Nedelja, 25. mart 2018, 20:31

|

Izvor: RTV Mir

|

|

LEPOSAVIĆ - Muzika je njihov život a zvuci violine i flaute svakodnevno ispunjavaju muzikom njihov dom. Kako su krenule putem svojih snova za RTV Mir svoju priču ipričaće vam,talentovane, skromne i vredne Ana i Tanja Radosavljević iz Leposavića .

Facebook

Vreme