"KOSOVO KAO NOVA DRŽAVA IMA BROJNE POTREBE ZA FINANSIRANJEM"

Nedelja, 14. april 2019, 19:14

|

Izvor: RTK LIVE

|

|

SAD - Ministar finansija Bedri Hamza je tokom zvanične posete Sjedinjenim Američkim Državama, učestvovao u radu ministarske grupe o budžetskoj i finansijskoj politici Međunarodnog monetarnog fonda, gde je predstavio uspehe Kosova u upravljanju javnim investicijama.
 
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva finnasija, Hamza je naglasio da je fokus na ekonomskom rastu, zatim ulaganje u putnu infrastrukturu, obrazovanje, zdravlje i energiju.
 
“Radićemo na očuvanju ove norme kapitalnih troškova. Kosovo kao nova država ima brojne potrebe za finansiranjem, ali istovremeno i povećanje tempa ekonomskog razvoja”.
 
"Način finansiranja javnih kapitalnih investicija na Kosovu, osim što se uglavnom vrši iz državnog budžeta, Kosovo ima veoma dobru saradnju sa brojnim međunarodnim finansijskim organizacijama. Ove organizacije učestvuju u kapitalnim investicijama koje nam pomažu da ostvarimo cilj ekonomskog rasta i veoma pozitivne društvene rezultate. Da bi se to postiglo, Ministarstvo finansija se pobrinulo da ima dobar okvir za upravljanje javnim investicijama koji osigurava pravilan i transparentan proces za pripremu i odabir projekata sa povratnim efektom u korist javnosti", rekao je Ministar Hamza u svom obraćanju.
Facebook

Vreme