DINAMIC TRADE

Utorak, 26. mart 2013, 6:28

|

Izvor: RTV Mir

|

|

Inveticija koja će Vam duplo smanjiti troškove grejanja a leti će vam biti daleko prijatnije. Od nedavno PVC i aluminijumska stolarija proizvodi se i  na severu Kosova.Sav repro materijal koji dinamik trejd nabavlja je sa garancijama i sertifikatima a garantni rok na finalni proizvod je 3 godine.Počelo je kao sekundarna delatnost a preraslo u mini fabriku. Svoje izvore prihoda od proizvodnje stolarije našlo je 24 radnika.Sredstva za ovu investiciju u vrednosti od 40 000 evra obezbedio je USAID.  Ovo je jedan od 40-ak projekata  za ekonomski razvoj koji se realizuje u okviru programa za aktivno ušešće zajednica koje finansira USAID a sprovodi kancelarija Mercy Corps-a.

 

Facebook

Vreme