<

„Ne korupciji, da napretku Kosova“

Sreda, 06. decembar 2017, 16:29

|

Izvor: Saopštenja,Kim

|

|

PRIŠTINA - Institucije i građani na Kosovu ne smeju da tolerišu korupciju koja je jedan od preostalih uslova za viznu liberalizaciju, saopštavaju predstavnici Evropske unije na Kosovu.U zajedničkoj izjavi Kancelarije EU, EULEX-a i šefova EU misija povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije kji se obeležava 9. decembra nalašeno je da izjavljujući ne korupciju, podrazumevamo da napretku za narod Kosova.
 
“Kosovski narod ima pravo da očekuje nezavisno i kvalitetno pravosuđe i institucije vladavine prava. Ima pravo da očekuje da će se te institucije efikasno boriti protiv korupcije. Opšte rasprostranjena korupcija sprečava ljude od dobijanja najboljih mogućih građanskih usluga, zdravstvenih usluga, obrazovanja. Minira vladavinu prava i kosovsku privredu. Kako institucije tako i građani ne smeju da tolerišu korupciju“, navodi se u saopštenju.
 
Dodaje se i da je potrebna pomoć medija kako bi se uticalo na pozitivne promene u ponašanju prema korupciji ali i da politička volja za sprečavanje korupcije treba da bude realna.
 
„Moraju se preduzeti koraci za nezavisnu reviziju političkih stranaka, minimizovala korupcija u javnim nabavkama, revidirali zakoni o sukobu interesa i javnim službenicima optuženim ili osuđenim za teška ili dela koja se povezuju sa korupcijom, dodaje se.
 
Takođe se navodi i da kosovske institucije moraju biti opremljene modernim alatima za zaplenu imovine korumpiranih službenika da optužene treba suspendovati, a osuđene razrešiti sa položaja.
 
„Moraju se zaštiti uzbunjivači i svedoci. Moraju se izdvojiti zadovoljavajući finansijski i ljudski resursi za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno u predmetima korupcije visokog nivoa. EU je predana u ulaganju značajnih sredstava za podržavanje ovih napora“, saopšteno je.
 
U saopštenju se navodi i da “snažan istorijat u predmetima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala je važan za proces proširenja, dok ga EU veoma striktno nadgleda“.
 
„To je jedan od preostalih uslova za viznu liberalizaciju. Borba protiv korupcije se mora odvijati na svim nivoima i od strane svih. Kako smo ujedinjeni u osuđivanju korupcije, toliko moramo biti ujedinjeni u postupanju protiv iste. Dugujemo sadašnjim i budućim generacijama“, navode predstavnici EU.
Facebook

Vreme