PODRŠKA POMIRENJU NA KOSOVU PUTEM PODIZANJA SVESTI O PITANJIMA NESTALIH OSOBA

Pogledajte PDF file online

SUPPORT TO RECONCILIATION IN KOSOVO BY RAISING AWARENESS ON THE ISSUE OF MISSING PERSONS

Pogledajte PDF file online

MBËSHTETJE PËR PAJTIM NË KOSOVË DUKE NGRITUR VETËDIJEN PËR ÇËSHTJEN E PERSONAVE TË ZHDUKUR

Pogledajte PDF file online

REKOM Nestala lica - Anketa projekta podržanog od strane REKOM-a

Istraživanje javnog mnjenja o stavovima, percepciji i stepenu informisanosti građana/ki u vezi sa rešavanjem pitanja nestalih osoba na Kosovu koje je ACDC pokrenuo.. 

Radio Televizija Mir je posvećena svojim gledaocima i slušaocima.

RTV MIR - SA SVOG PRAGA

Email:

rtvmir@gmail.com

Tel:

+381 28 83165